Ἀρχεῖα κατηγορίας: Γιώργος Κοντογιώρης

Τι είναι δημοκρατία;

Η προσέγγιση της δημοκρατίας που επιχειρώ εδώ τοποθετείται στον αντίποδα της ιδεολογικής παλινωδίας της νεοτερικότητας, η οποία, θέλοντας να συγκαλύψει ουσιαστικά το γεγονός ότι η πολιτεία της είναι απλώς μετα-δεσποτική, διέπραξε ένα πρωτοφανές γνωσιολογικά άλμα αυθαιρεσίας. Επένδυσε με δημοκρατικό μανδύα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Κάλεσμα στην κοινωνία των πολιτών. Τι πρέπει να αλλάξει, πως πρέπει να δράσουμε

Του Γιώργου Κοντογιώργη Μην τρέφουμε αυταπάτες. Οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στους δρόμους και στις πλατείες είναι αδιέξοδες, διότι δεν αίρουν την αιτία του προβλήματος, που είναι η μονοπωλιακή συγκέντρωση του συνόλου της πολιτικής εξουσίας στα χέρια των νομέων … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

ΤΟ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το αυταρχικό φαινόμενο ως μεταβατικό γεγονός και ως παρέκβαση Του Γιώργου Κοντογιώργη Ήδη από τον Αριστοτέλη και την εν γένει ελληνική γραμματεία της κλασικής εποχής, το αυταρχικό καθεστώς ταξινομήθηκε στις παρεκβάσεις των πολιτευμάτων, προκειμένου να υποδηλωθεί η ασυμβατότητά του με … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Υπήρξε ελληνικό έθνος πριν από την επανάσταση;

Του Γιώργου Κοντογιώργη Το έθνος ως ανθρωποκεντρικό φαινόμενο αποτελεί πολιτισμικό γεγονός, το οποίο στο μέτρο που μορφοποιείται σε ταυτότητα, ενσαρκώνει την ελευθερία. Η πολιτική έκφραση του έθνους εμφανίζεται διαφοροποιημένη, εναρμονίζεται δηλαδή στις διαστάσεις της ελευθερίας που αντιστοιχούν στην κλίμακα και … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Η πορεία του ελληνισμού από την Τουρκοκρατία μέχρι το 1922

(Απόσπασμα από μια διάλεξη του Γ. Κοντογιώργη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου) Ο Ελληνισμός της περιόδου της Τουρκοκρατίας, δεν ήταν απλώς μια υπόδουλη ελληνική κοινωνία. Ήταν πολιτικά υπόδουλος στους Οθωμανούς, στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά συγχρόνως έλεγχε, κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, την … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Ο χαρακτήρας του ελληνικού πολιτικού συστήματος

Συνέντευξη του Γιώργου Κοντογιώργη στο UDemand Ερώτηση: Μέχρι τώρα έχει επικρατήσει η πελατειακή σχέση μεταξύ πολιτών-κράτους και η απουσία συλλογικών οργάνων. Πώς θα μπορέσει ο πολίτης να αποκτήσει αποφασιστικό ρόλο και συμμετοχή στην πολιτική της χώρας; Πιστεύετε ότι η νέα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Γιώργος Κοντογιώργης – Η ενότητα του Ελληνικού Ανθρωπισμού. Ιδιαιτερότητες της ελληνικής απογείωσης

Ποιά εί­ναι τα ι­διαί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της νε­ο­ελ­λη­νι­κής απογεί­ω­σης, που κα­τά συ­νειρ­μό ε­πο­νο­μά­ζε­ται νε­οελ­λη­νι­κός “διαφωτισμός”, και εστιά­ζε­ται στους 18ο και 19ο αιώ­νες; Ε­πι­ση­μαί­νε­ται πρω­ταρ­χι­κά η α­πο­κα­τά­στα­ση της οι­κο­νο­μι­κο-κοινω­νι­κής ε­νό­τη­τας του ελ­λη­νι­κού κο­σμο­συ­στη­μι­κού ζω­τι­κού χώ­ρου με την οι­κο­νο­μική ανασύντα­ξη του ελλη­νι­σμού. Κατά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Η έννοια της κομματοκρατίας

Του Γιώργου Κοντογιώργη Η έννοια της κομματοκρατίας ορίζει τη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού φαινομένου σε μια φάση κατά την οποία το κομματικό σύστημα αυτονομείται και κυριαρχεί επί του τυπικού πολιτικού συστήματος, έτσι ώστε το πρώτο να καθορίζει τη … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Τα οικονομικά συστήματα και η νεοτερικότητα

Του Γιώργου Κοντογιώργη Η νεοτερική οικονομική επιστήμη ταξινόμησε εξαρχής τα οικονομικά συστήματα σε τρεις βασικά κατηγορίες που ανάγονται στα κατά την κρίση της τρία στάδια που διέπουν την εξέλιξη της ανθρωπότητας: στο πρωτόγονο της φυσικής οικονομίας, στο της συγκεντρωτικής κεντρικής … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε

Πολιτεία και πόλις στον Θουκυδίδη

Του Γιώργου Κοντογιώργη Ο Θουκυδίδης θεωρείται βασικά ως ο θεωρητικός των διακρατικών σχέσεων και του πολέμου. Στην καλύτερη περίπτωση αξιολογείται και για την ποιότητα της αποτύπωσης μιας εκδήλωσης της πολιτικής ζωής των πόλεων, των δημηγοριών, χωρίς όμως ποτέ να συγχρονίζεται … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Γιώργος Κοντογιώρης, Ιδέες | Σχολιάστε