Ἀρχεῖα κατηγορίας: Βιζυηνός

Γεώργιος Βιζυηνός – Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου

– Σήμερα πια θα φάγω μια βούκα ψωμί να πάγη στην καρδιά μου! – Είπεν η μήτηρ μου καθεζομένη μεταξύ εμού και του αδελφού μου παρά την λιτήν τράπεζαν, ην ο υπηρέτης είχε παραθέσει εις το δωμάτιόν μας. – Πρώτα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Βιζυηνός, Διήγημα | 4 Σχόλια

Γεώργιος Βιζυηνός – Τὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός μου

Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν παρὰ μόνον τὴν Ἀννιώ. Ἤτον ἡ χαϊδεμμένη τῆς μικρᾶς ἡμῶν οἰκογενείας καὶ τὴν ἠγαπῶμεν ὅλοι. Ἄλλ᾿ ἀπ᾿ ὅλους περισσότερον τὴν ἠγάπα ἡ μήτηρ μας. Εἰς τὴν τράπεζαν τὴν ἐκάθιζε πάντοτε πλησίον της καὶ ἀπὸ ὅ,τι εἴχομεν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Βιζυηνός, Διήγημα | Σχολιάστε